jump to navigation

Falköpings Tidning skriver om eTwinning 2, mars 2007

Posted by nordskol in Nyheter.
add a comment

ft.pngFalköpings Tidning uppmärksammade den 24 februari att Vindängens skola har fått utmärkelsen Qulity label för sitt projekt ”Make a film and share it with a friend”.  Vindängseleverna spelade in filmer om sina fritidsintressen och om intressanta saker i Falköping och skickade till Knockarlarig National School på Irland. Bland annat filmade de megalitgravarna, tranorna vid Hornborgarsjön och Falköpings ost.  I retur fick de filmer där de irländska eleverna dansade och spelade.

Annonser

eTwinning-priset 2007 – vinnare och andrapristagare 28, februari 2007

Posted by nordskol in Nyheter.
add a comment

Vinnarna och andrapristagarna av eTwinning-priset 2007 tillkännagavs vid eTwinning-konferensen i Bryssel den 23 februari av Ján Figel, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur, språklig mångfald och ungdom.

Månadens eTwinnare februari 28, februari 2007

Posted by nordskol in Månadens eTwinnare.
add a comment


Från vänster: Annie Bergh, Inger Öster, Gunilla Cording-Lundh, Birgitta Lindgren och Marie Bettner
The global fairy-tale book
Februari månads eTwinnare blev Kungshögskolan. Under hösten 2006 deltog elever från Kungshögsskolan i Oxie utanför Malmö tillsammans med elever i fyra skolor; Publiczna Szkola Podstawowa nr 2 och nr 14 i Polen, Základna škola Hviezdoslavova i Slovakien, och, Református Általános Iskola Cegléd i Ungern, i eTwinning projektet ”A global fairy-tale book”. Sagoboken består av fem sagor som eleverna i de olika skolorna har skrivit tillsammans.

På Kungshögsskolan var fem pedagoger och ca 100 elever delaktiga. Projektet leddes i Sverige av Marie Bettner och i Polen av Agata Luszczyna.Varje skola började med första kapitlet i en av sagorna, genom att skriva kapitlet och illustrera det. De elever som skrev kapitel ett namngav även sagan. Därefter fortsatte en av de andra projektskolorna med kapitel två. När sagorna var färdigskrivna hade skolorna i projektet skrivit ett kapitel i varje saga.

Eleverna har fått ta del av andra europeiska barns fantasi och kreativitet, läst och reflekterat över andra barns engelska texter och fått möjlighet att uttrycka sig på engelska till en verklig mottagare.
Eleverna på de olika skolorna har dragit slutsatsen att det är mer som förenar dem än som skiljer dem åt och de upptäckte att barn fantiserar och funderar över liknande saker, oavsett var man bor i Euorpa.
Sagorna finns publicerade på Kungshögsskolans hemsida

Pedagogiska workshops i Europa 2006-2007 28, februari 2007

Posted by nordskol in PDW.
add a comment

Kompetensutveckling för lärare på skolor registrerade i eTwinning.
Under läsåret 2006-2007 arrangerar eTwinning kompetensutveckling för pedagoger runt om i Europa. Lärare på skolor som är registrerade i eTwinnings databas, och som har en projektidé, kan ansöka om att kostnadsfritt delta i en workshop.

Kompetensutvecklingen, kallad Professional Development Workshops, riktar sig till olika grupper av pedagoger och ger kunskap om eTwinning och dess verktyg, samt idéer kring hur samarbetet kan genomföras. Pedagoger från de 28 länder som deltar i eTwinning är alla där för att de vill inleda samarbeten. Våra kriterier för urval är att deltagande lärare stämmer in på PDW:ns målgrupp, samt har en projektidé och aktivt letar partner. Målet är att ge inspiration till samarbete och att skapa kontakter mellan skolor i Europa så att nya samarbeten uppstår som en följd av deltagandet i workshopen.

Endast en pedagog per skola kan delta, men fler kan naturligtvis anmäla intresse. Till PDW:n i Malmö/Köpenhamn, där vi själva är arrangörer, kan eventuellt två från samma skola komma att erbjudas deltagande. Dessa måste dock anmäla sitt intresse var för sig i var sitt formulär.eTwinning står för hotellkostnad, resa (billigaste färdsätt), konferenskostnad samt de flesta måltider. Vi betalar inte vikariekostnader, försäkringar eller traktamenten. Deltagarna åtar sig att skriva en informell reserapport snarast efter hemkomsten.

Anmäl intresse i formuläret som du finner vid respektive PDW.

Anmäl ditt intresse här till PDW i Bonn, Tyskland
Datum: 4 – 6 maj 2007
Tema: Ämnesövergripande
Elevernas ålder: 4 -19 år
Konferensspråk: Engelska
Sista dag för intresseanmälan 25 mars
Anmäl ditt intresse här till PDW i Bratislava, Slovakien
Datum: 10 – 12 maj 2007
Tema: Ämnesövergripande
Elevernas ålder: 4 -19 år
Konferensspråk: Engelska
Sista dag för intresseanmälan 25 mars
Anmäl ditt intresse här till PDW i Tallin, Estland
Datum: 7 -10 juni 2007
Tema: Ämnesövergripande,
Elevernas ålder: 4 -19 år
Konferensspråk: Engelska
Sista dag för intresseanmälan 6 maj

Vad är eTwinning? 28, februari 2007

Posted by nordskol in Vad är eTwinning?.
add a comment

eTwinning är ett program från Europeiska kommissionen, vilket ger Europas lärare och elever verktyg och stöd i att arbeta med internationalisering hemma på skolan. Det skapar möjlighet för alla att arbeta på ett sätt som uppfyller läroplanens skrivningar om internationalisering, såväl i grundskolan som i gymnasieskolan samt FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse.

gruppbild på Magnus Saemundsson, Ann-Marie Degerström och Angela AnderssoneTwinning är ett enkelt sätt att komma igång med internationaliseringen i skolan och lämpar sig utmärkt för ett ämnesövergripande arbetssätt. Det är samarbete över gränserna utan resor, men med kvalitet och resultat i fokus. Skolorna bestämmer tillsammans innehåll och form för samarbetet, och både planeringsprocessen och genomförandet ger lärare och elever många tillfällen att reflektera över sitt lärande och sin vardag.

eTwinning

-är den del av Europeiska kommissionens program för eLearning som vänder sig till ungdomsskolan

-uppmuntrar och stödjer skolor att kommunicera med hjälp av IT

-administreras i Sverige av Myndigheten för skolutveckling

-erbjuder en öppen struktur med färdiga projekt-kit för dem som önskar, en databas med mängder av skolor i Europa samt stöd och hjälp av erfarna pedagoger

-ger skolor gratis tillgång till digitala tjänster och verktyg för samarbete och publicering.

Ett eTwinningsamarbete

-kan vara mellan två klasser, lärare, skolor eller skolledare

-kan påbörjas när som helst under läsåret

-kan vara långt eller kort, det bestämmer skolorna själva

-behöver inte vara en ny idé utan kan vara en fortsättning på ett tidigare påbörjat projekt

-kan bjuda in partner från hela världen att delta.

Skolor som deltar i eTwinning

-får en digital symbol för skolans webbplats

-kan ladda ned ett diplom som visar att skolan samarbetat med en europeisk skola

-kan tävla om de europeiska eTwinningpriserna

-kan anmäla lärare att delta i eTwinningseminarier i Europa

-kan anmäla lärare till den årliga eTwinningkonferensen som 2007 äger rum i Tyskland.

Gå direkt till eTwinnings internationella webbplats